Ghid de Nursing – Teil 4

Ghid de Nursing - Teil 4 acientului - spalarea pe maini - seGhid de Nursing – Teil 4

Ghid de Nursing cu tehnici de evaluare si ingrijire corespunzatoare nevoilor Fundamentale – vol. 1. Coordonator lucrare LUCRETIA TITIRCA.

\. – Interven1 = Ille asistentei Patient cu disconfort Obiectiv INTERVENTIILE – – Interven1 = Ille asistentei Pacient cu oboseala DELEGATE – SISTENTEI, AUTONOME $ I OBIECTIVE INTERVENTIILE ASISTENTEI, AUTONOME $ 1 DELEGATE Pacientul sa Benefici, e.ze de Komfort fizic $ i psihic – discuta cu pacient ich pentru ein identifica cauzele disconfortului (tea.rna, usw.) ‚j’ih. 1 ‚, –

– favorizeaza odihn pacientului, prin suprimC \ (

ein surseior Pflege-i Topf Determina Disco Fortul i $ iritabilitatea „- creeaza senzatie e bine pacientului, prin discutiile Purtate – faciliteaza Kontakt I cu alti pacienti, cu membrii Familiei – aplica tehnici de i grijire curenta, necesareobtinerii starii de satisfactie – Beob $ i noteazt \ schimbarile Pacientul sa fieodihnitcu, tonusul, fizic $ i psihic Brötchen in decurs de ztle 4. Oboseala: Tenza


dh penibila, InsO

ita de inactivi ate, starren de, el; J, lIizare nervoasa

i musculara ‚Manifestaril Fala Ochii Pulsul Tensiunea arteriala‘ “ ‚oJ.‘ l „SomnuP“ ‚ „- identifica cauza oboselii – ajuta pacientwl

1 .J – Palida, exprima tri $ tetea – incercanati, privire

inceto $ ata – Rar, geliehen, Platte batJt – Tendinta de scadere ein valorii normale I, in satisfacerea nevoli de odihna ein pacientului “ ‚-I – S

nolenta diurn „“ fii. continua Febra intermiten’ta Febra remitenta Febra recurenta Febra ondulanta – mentinerea temperaturii corporale peste 40 ° C – contraetii musculare puternice

pielea, la inceput, este palida, apoi ro $ dh calda $ i transpirata – piele de gaina, senzalie de frig

Grup de Semne: eefalee, curbatura, tahicardie, tahipnee, inapetenta, sete, Oligurie, urini Konzentrat, convulsii, halucinatii, dezorientare – macule, Papel, vezicule, Intalnite in bolile infeclioase – menlinerea temperaturii corporale in perioada de starren einen Bolii Peste 3] 0 C eu diferenta sub 1 ° C Intre valarire inregistrate dimineata $ i seara – ‚.diferenta de e

Hevagrade intre valorile inregistrate dimineala $ i seara in perioada de starren einen Bolii, Cele mai mici Valori scazand. / Sub 37 ° C ‚—‚ diferenta de Cateva Grad intre valorile inregistratedimineata $ i seara, In Perioada de starren einen Bolii, dar Eele mai Mitte va10rinu -scad

ub 37 ° C– .‘.– ‚k. h_ • „- perioade febrile de 4-6 zile, ce alterneaza cu perioade de afebrilitate de 4 — 6 zile, trecerile faeandu-se brusc -. perioade febrile, ee alterneaza cu perioade de afebrilitate, trecerea facandu-se verliehen II Depeden

acerea nevo ;; de ein Männer

; Ne constanta temperatura corpf.’lu; J. I I Survin doua probleme de DEPEN 1. Hipertermia 2. hipotermia Sursele de dificultate Surse de ordin fizic ale Jcestar probleme ‚

a – dereglari Funktion Ie Ale hipotalamusului, provozieren de anomalii cerebrale, d substante toxice piretogene (bacterii, droguri) – imaturitatea siste ului de termoreglare – supraincarcarea: ALDURA sau frigul excesiv la Pflege este expus Corpul – dereglari hormon Dh: hipo- sau hiperfuncpa tiroidiana – anxietatea -mania

—-ratura ridicata din mediu eratura scazuta din mediu – calitatea necores unzatoare ein ve

tinte insufi iente despre mediul inconjurator, despre Sinus e DEPEN

Enja I. 1I: 1 Surse de ordin psi. ologic .Surse de ordin soziologischer Lipsa cunoa

Terii I Prezentam Cele doua probleme 1. Hpertermia Problema de dependentaconsta n ridicarea temperaturii corpori: lIE deasupra. limitelor normale: 37 ° C la Erwachsenen. Hipertermia poate constitui un mir chanismus de aparare ein organismului, pentru ca, in momentul invaziei microbiene, termina produzieren rea de antibodies printrco cre $ Tere metabolismului. I, 1: 1 „In evolutia oriearei febre (hipertermie) se Disting trei perioade: -. Perioada iniliala (de Debüt) – perioada de stare – perioada de Declin Perioada de debütieren poate fi de Cateva sind – Debüt brusc – sau de Cateva zile Debüt verliehen.

> II 244 245 ‚c‘ „,“ In evolutia oridirei febre (hipertermie) se Disting frei perioade: – perioada initiala (de Debüt) – perioada de stare – perioada de Declin Perioada de debütieren poate fi de Cateva Erz – Debüt brusc – sau de Katze eva zile Debüt verliehen. Perioada de starren poate sa Durèze zile sau saptamani, aspectul curbei febrile fiind diferit, In functiede boali’i. ‚-. Perioada de Declin poate fi scurta – Declin in Criza – sau de Cateva zile – Declin In Iiza. fi> • Manifestari -Iedependen1: a Hipotermie. – Valori ale temperatu ii corpului sub Iimita normala: 36 ° C Hipotensiune arterlala Cianoza Eritem ‚Edem generalizat durere OboseaJa „- scaderea tensiunii eine eriale – coloratie vinetie ein bu 7elor, unghiilor, urechilor -:‘

ro ‚: ;; eata fetii, urechilc r: mainilor. – :, Tumefierea intregului corp „.’7.“ – .- ‚- Interventions

Ille wie! stentei Paeient eu hipertermie OBIECTIVE Pacientul SA-

i menJina temperatura corpului in limite fizi610gice Paeientul sa fie eehilibrat hidroelectrolitic Pacientul sa aiba 0 stare de bine fizic r

c, _ L: -. – La nivelul regiunii exp verwenden la frig ‚-stqr

de epuizare mLsculara INTERVENTIILE ASISTENTEI, AUTONOME $ 1 DELI: ‚

te lieh pacien ul cu paturi. termofoare – ere: ;; tetreptat tempen tuta mediului ambiant – recolteaza sange pe tru cercetarea glicemiei, hemogramei, t ..-. hema.tocritului. -. – pregate

te pacientul r entru EKG. – •. i 2. hipotermia hipotermia reprezinta scaderea temperaturii corpului sub limite normale, cauzata de un dezechilibru Intre termogeneza

itermoliza. Este mai putin nociva decat hipertermia. In copilarie, hipotermia este cauzatade lipsa de maturitate ein mecanismelor de termoreglare; la Erwachsenen – de expunerea prelungifii la trig de deregliiri endokrine, de abuzul de Sedativum $ i alcool; la persoana varstnicii, cauza este incetinirea acfivifii / ii sistemului nervos. Pacientul sa ‚. – Adiministreaza lichic e u: ;; oder caJdute, In cantitati mici, la fie eehilibrat, intervale regulieren de tilTp hidr-oelectro- ‚. ealeuleaza raportul in esta-exereta pe 24 ore Illie Paclentul SA-

inetemperatura c rpului in limite normale Masurarea Seop emperaturii .i. – Evaluarea functiei d termoreglare: ;; i termogeneza J

xila „Plica inghinala, cavitatea Bucala, rect, vagin i

– se einführen Bulbul termometrului in rect, prin mi: ;; Caride Rotatie: ;; iinaintare – termometrul va fi tinut cu mana tot timpul masurarii. se mentine termometrul 3. Minute ‚ „Loeuri de masurare Materiale neeesare termometru maximal casoleta cu tampoanle de Vata: ;; icomprese sterile Empfänger cu solutie d6zinfectanta Tava Medicala LUBRIFIANT alcool Heil ceas Intervenliile asistentei I:.. I I I • • – pregatirea materialelo Langa padent

pregatirea psihica ein acientului – spalarea pe maini – se scoate termom

rul din Solutia dezinfeetanta, se elate te: ;; ise: ;; Terge eu 0 eompresa, se se ura (Abb. 50) – se verifiea daca e te in rezervor

Feige. 50 -. „Scuiurarea mercurul termometrului a) pentru masurarea H“ axila (Bild 51). – Se ein: ;; Aza padent ich in pozitie de decubit dorsalen sa in pozitia: ;; ezand – se ridica bratul p cientului. – Se: ;; tergeaxila pr n tamponare cu prosopulpacientului – se ein: ;; azaterm trul tu rezervorul de mercur’in Centrul axilei „paralel eu acele – se apropie bratul e trunchi, cu antebratul flectat pe suprafata anterioara ein oracelui .i – daca pacientul ee s1abi, t, gitat, precum $ i Ia copii, bratul ein ._. va ftmentinut in eastapozilje de, catre asistenta -: -. termometruTse npne TIMP ‚de 10‘ mrriufe ‚-. b) pentrumasurarea i <;avitatea bucala (Fig.'52): - se introduce term metrul in eavitatea bucala sub limba sau pe 'latura externa a arcadei dentare - pacientul este ru at sa inchida gura :;;i$a respire pe nas

– se mentine Begriff metrul timp de

5minute_ c) pentru masurarea r ctala: „“ „I

selubrifiaza Begriff metrul ‚. \. -,

– se ein: ;; azapadent ich in decubit la „,“ Teral, cu membre e inferioare in ‚••••.. L s

miflexie, asi urandu-i intiFig. 51- Masurarea mltatea lemperalurii in axila, ‚!. ‚0‘. – Dupa terminarea timpului de mentiFig. 52 – Masurarea nere ein termometrului, acesta se lemperaturii in cavitatea scoate, se $ Terge cu 0 compresa Bucala – se zitieren: ;; te gradatia la care a ajuns mercurul termometrului – se spala termometrul, se scutum – se einführen in recipientul cu solutie dezinfectanta (sol. c10ramina 1%) – se noteaza Valoarea obtinuta, pe foaia de temperatura – notarea unui punct pe verticală, corespunzatoare datei $ i timpufui zilei, socotind, pentru fiecare linie orizontala ein Foii, doua diviziuni de grad – se une $ te Valoarea prezenta cu cea anterioara, pentru obtinerea curbei termice – in alte documente medicale, se noteaza cifric – interpretarea curbei termice • DE RETJNUT: • in mod curent, temperatura se masoara dimineata, Intre orele 7 $ i 8; $ I Dupa-amif1za, orele intre 18 $ i 19

Quelle: documents.tips

Weiterlesen

  • Intelligenztests

    Intelligenztests Galton Versuch Binets Erfolg Der erste erfolgreiche Test der Intelligenz von Französisch Psychologe Alfred Binet in Antwort auf eine Anfrage von Französisch öffentliche Schule entwickelt wurde …

  • Reynolds Türkei Tasche Bewertung

    Ein besserer Weg der Türkei zu kochen? Die Tasche 19. November 2013 47 Kommentare Snack Mädchen muss alle ihre kanadischen und anderen internationalen Lesern entschuldigen. Sie ist mit dem amerikanischen Thanksgiving-OBSESSED ….

  • 1 Digital Schwangerschaftstest

    DIGITAL Schwangerschaftstest mit Smart Countdown Wenn Sie unregelmäßige Zyklen haben, sollten Sie für Ihre längsten Zyklus in den letzten Monaten vor der Prüfung zu ermöglichen. Wenn Sie keine Ahnung, wann Ihre Periode haben fällig ist, …

You May Also Like

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

elf − acht =